SODB 2021

Od 15.1.2021 začne sa v obci elektronické sčítanie obyvateľov

Zverejnené 12. februára 2021.
Bez úpravy .